สัมมนาOnline >> HRD In Covid Crisis Train the Trainer ก้าวแรกสู่เทรนเนอร์เงินล้าน อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class) อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA) อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity อบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room อบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace) อบรม หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
สัมมนาOnline >> HRD In Covid Crisis
เมื่อโควิดทำให้ HRD ไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่นักพัฒฒนาทรัพยากรมนุษย์...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
Train the Trainer
ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ปลดปล่อยความเป็นมืออาชีพในการพูด­ในที่สาธารณะด...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
ก้าวแรกสู่เทรนเนอร์เงินล้าน
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class)
ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เครื่องมือวั...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity
ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นพนักงานที่มีปร...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room
เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและ...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)
ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Min...
สัมมนาฟรี สูงวัย ใจสู้ รู้ทำรายได้ออนไลน์
อบรม หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative)...

อบรมเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมคอร์สอบรม สัมมนา อบรมฟรี สัมมนาฟรี อันดับ#1

อบรมเซ็นเตอร์ เป็นเวปรวบรวมประกาศคอร์สอบรม สัมมนา รวมทั้งอบรมฟรี สัมมนาฟรี จากทั่วประเทศ มีทั้งอบรมแบบ public training และ inhouse training / on-site training ของปี 2564 / 2021 จัดสอนโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง และคอร์สคุณภาพในด้าน อบรมการตลาด, อบรมคอมพิวเตอร์, อบรม PDPA, อบรม HR, อบรมอาชีพ ฟรี และคอร์สอบรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

คอร์สอบรมฟรี เยอะสุด

เรารวมคอร์สอบรมฟรี สัมมนาฟรี ไว้เยอะที่สุดในประเทศ

คอร์สอบรม คุณภาพเยี่ยม

เรารวมคอร์สอบรม สัมมนา คุณภาพที่คัดสรรมาให้คุณเป็นอย่างดี

คอร์สอบรม สมัครได้ทันที

หากคุณสนใจคอร์สไหน สามารถกดสมัครได้ทันที ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

หมวดหมู่คอร์สอบรม

หากคุณเป็นเจ้าของคอร์สอบรม ลงประกาศฟรี


คอร์สอบรมมาใหม่

คอร์สอบรมใกล้ถึง

 • 23

  พฤศจิกายน

  3109
 • 08

  กันยายน

  3109

  Train the Trainer

  ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ปลดปล่อยความเป็นมืออาชีพในการพูด­ในที่สาธารณะด้วยสัมมนา Train the Professional Trainer Season 25 ฝึกฝนการพูด เพิ่มความมั่นใจ ด้วย Template จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงกว่า 2,700 เวที กว่า 300,000 คน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ใ

  • :|:

328

คอร์สอบรม

13

หมวดหมู่

5548

ผู้สมัคร

คอร์สอบรมมาแรง