การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

อบรม การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

 • • ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้ 
  • • ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้ 
  • • ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว 


สำหรับ   1.ผู้บริหาร, นักการตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด/สื่อสารองค์กร

            2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ขององค์กร สินค้าหรือบริการให้แข็งแกร่ง 

            3. ผู้ที่ต้องการรีแบรนดิ้ง (Re-branding)

เนื้อหาหลักสูตร

 •           วิเคราะห์ธุรกิจและแบรนด์
 •           ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนดิ้ง
 •           นิยามและวัตถุประสงค์สำหรับแบรนด์ของคุณ
 •           สถาปัตยกรรมของแบรนด์ /ตัวแบบบุคลิกของแบรนด์
 •           กลยุทธ์แบรนดิ้งด้วยการกำหนดประสบการณ์และเรื่องราว
 •           จับแบรนด์แต่งตัวและอัตลักษณ์ของแบรนด์
 •           ส่วนแบ่งในจิตใจของแบรนด์คุณ
 •           เมื่อต้องชุบชีวิตแบรนด์ (Rebrand) 
 •           เมื่อแบรนด์ก้าวเดินผิดไปจากความคาดหมาย 
 •           แบรนดิ้งข้ามยุคสมัย 
 •           หาสาวกให้แบรนด์ 
 •           แบรนด์ที่ไม่มีวันตาย 


Workshop : ร่างรายละเอียดเพื่อประกอบเป็นกลยุทธ์แบรนดิ้งเพื่อนำไปใช้กับองค์กรของท่าน
จัดโดย Simplex Training

โทร 0944896364 (ผู้จัดงาน)