อบรม หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • 26 เม.ษ.
 • 2567

อบรม หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบั...

อบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
 • 11 ก.ย.
 • 2567

อบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้น...

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เป็น...

อบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
 • 05 มิ.ย.
 • 2567

อบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Ma...

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกร...

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
 • 27 ส.ค.
 • 2567

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประส...

อบรม หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
 • 20 ส.ค.
 • 2567

อบรม หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบร...

ออกแบบให้ตอบโจทย์ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่...

อบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom
 • 25 ก.ค.
 • 2567

อบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sa...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning &...

อบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
 • 18 ก.ค.
 • 2567

อบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer c...

อบรม หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
 • 16 ก.ค.
 • 2567

อบรม หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน...

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative) & พลังคิดบวก (Posit...

อบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและให้บริการ 2024
 • 29 มี.ค.
 • 2567

อบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและให้บริการ 2024

Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง...

อบรม หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
 • 04 เม.ษ.
 • 2567

อบรม หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)...

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้...

อบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)
 • 27 มิ.ย.
 • 2567

อบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mind...

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance...

อบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room
 • 25 มิ.ย.
 • 2567

อบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS )...

เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โ...

อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity
 • 20 มิ.ย.
 • 2567

อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Tech...

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานส...

อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
 • 19 มิ.ย.
 • 2567

อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่างๆ (Tier I, Tier I...

อบรม หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรมในรูปแบบ Classroom
 • 14 มิ.ย.
 • 2567

อบรม หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Suc...

ในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสต...