สัมมนาOnline >> HRD In Covid Crisis

อบรม สัมมนาOnline >> HRD In Covid Crisis

Learning Point

- HRD Role In Covid บทบาทของ HRD ที่สำคัญในวิกฤติโควิด

- Remote Working เทรนการทำงานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการรูปแบบเดิม

- Vritual Training เรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ Reskills ที่ต้องดำเนินต่อไป

- Well-Being ปัจจัยที่ต้องดูแลพนักงานในวิกฤติโควิด เพื่อสร้างEmployee Experience ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


***เรียนรู้กันผ่านโปรแกรมWebEx (มีคู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมให้)

แบบการเรียนรู้ เป้น 2 Part : (Part 1. 10.00 - 12.00 น. ) (Part 2: 14.00 - 16.00 น.)

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดวนืโหลด + รับ E-certificate ทันทีหลังจบสัมมนา


จัดโดย Perfect Training Group Co., Ltd

โทร 021015430 , 0927688074 (คุณหลิน)