อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)

อบรม อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)
- รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
สอนโดยศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
ราคา 3900 บาท

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่เข้าใจกันดีว่า เครื่องมือวัดที่จะนำมาทำการทดสอบหรือใช้ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อเป็นตัวตัดสินว่า ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ต้องผ่านการสอบเทียบ และแค่นั้นยังไม่พอ เราต้องมีการนำเครื่องมือนั้น ๆ ที่ผ่านการสอบเทียบแล้วมาทำการวิเคราะห์ระบบการวัดซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือนั้นเที่ยงตรงและแม่นยำ ก่อนนำไปใช้งานและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งมอบได้รับตรวจวัดจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบการวัดตาม MSA 4th edition

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เครื่องมือวัดที่ใช้ปฏิบัติงานจริง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ระบบการวัดได้

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหลังจากการวิเคราะห์ระบบการวัด1.เข้าใจข้อกำหนด IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบการวัด

2.แหล่งความผันแปรของระบบการวัด

3.หลักพื้นฐาน 3 ประการของการประเมินระบบการวัด

4.การวิเคราะห์ระบบการวัด Bias

5.การวิเคราะห์ระบบการวัด Linerity

6.การวิเคราะห์ระบบการวัด Stability

7.การวิเคราะห์ระบบการวัด GR&R Variable data

8.การวิเคราะห์ระบบการวัด GR&R Attribute data

9.การประมวลผลของการวิเคราะห์ระบบการวัดโปรโมชั่นสำหรับองค์กร หลักสูตรนี้ สามารถจัดเป็น inhouse แบบ Zoom หรือ Onsite ได้ในราคาไม่แพง แต่สามารถเข้าฟังได้จำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ สัมมนาดีดี 0944896364 / 0974746644 หรืออีเมล์ cs@seminardd.com
สัมมนาดีดี รับจัดหลักสูตรอื่นๆ สำหรับองค์กร ด้วยวิทยากรคุณภาพ ราคาประหยัด ติดต่อเราได้เลยคะ ยินดีให้บริการ

จัดโดย SeminarDD Academy

โทร 097-474-6644 (ผู้จัดงาน)