อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

อบรม อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
- รอบที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
สอนโดยศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
ราคา 7500 บาท

วัตถุประสงค์

1.รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.3

2.เข้าใจในข้อกำหนด VDA 6.3 ทุกข้อกำหนดอย่างถ่องแท้ชัดเจนแบบหาไม่ได้จากสถาบันอื่น

3.เข้าใจและเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทุก ๆ ข้อกำหนดแบบที่สถาบันอื่นไม่เคยมี

4.เข้าใจความแตกต่างและความสอดคล้องของระบบ VDA, IATF16949 เป็นอย่างดีในกรณีที่ต้องการทำควบคู่หรือใช้ IATF เป็นพื้นฐาน ซึ่งสถาบันอื่นไม่เคยสอน


วันที่ 1

1.ที่มาของ VDA 6.3

2.การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,

3.การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,

4.รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

   -P2 : Project management (new)

   -P3 : Planning the product and process development

   -P4 : Implementation of the product and process development


วันที่ 2

1.รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

   -P5 : Supplier management

   -P6 : Process analysis / production

   -P7 : Customer Care, customer satisfaction, service

2.วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

3.การให้คะแนน

4.การสรุปผล

หมายเหตุ : ในระหว่างการอบรม จะมีการทำ Work Shop เป็นระยะ ๆ


จัดโดย Simplex Training

โทร 0844896364 (ผู้จัดงาน)